Предпечат

Предпечатната подготовка - извършваме обработка на печатното изделие преди неговото тиражиране в печатницата.

/уточнение за клиента: компютърните файлове следва да са във формат: PDF,EPS или TIF/


За повече информация просто се свържете с нас на телефон:+359 898 614131