ЛГ График
Оборудване

Оборудване

посещения: 1273
днес: 1

 

Печатарски машини

 

Хайделберг ГТ 46 

 

Роланд практика 01

 

 

Ромайор 314

 

 

За допълнителни дейности

Термобиндер

Лепачна машина за книги

 

 

Копирама

 

Книговезки нож

Адаст максима MX 80

 

 

Сгъвачна машина