ЛГ График
Оборудване

Оборудване

 

Печатарски машини

 

Хайделберг ГТ 46 

Хайделберг ГТО 46

 

Роланд практика 01

 

 

Ромайор 314

 

 

За допълнителни дейности

Термобиндер

Лепачна машина за книги

 

 

Копирама

 

Книговезки нож

Адаст максима MX 80

 

 

Сгъвачна машина

 

 

 

Loading